Sponzorované odkazy: 

Penzijní připojištění

Určitě pro vás není penzijní připojištění nové téma. Hrne se to na nás všechny ze všech stran, ať už to pro nás aktuální je nebo není. Všude slyšíte, že penze je nejistá a důchody se snižují.

Co je vlastně to penzijní připojištění? Je to výhodná forma spoření (podporovaná státem), díky které si můžete zajistit prostředky na stáří. Vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním fondem

Proč je dobré sjednat penzijní připojištění?

Hlavní důvod, proč si lidé sjednávají penzijní připojištění, jsou obavy z budoucnosti a z nízkého důchodu. Pokud se podíváme na grafy, zjistíme, že je v očekávání velké snižování důchodů, které by nemělo pokrýt ani základní potřeby občana. Potom by mělo penzijní připojištění sloužit jako další zdroj trvalého příjmu. Další výhodou je, že penzijní připojištění je vlastně takové dlouhodobé spoření-občan si vkládá měsíční vklady podle vlastního uvážení a možností, aby to pro něho nebylo moc nákladné, ale aby mu do budoucna garantoval výnosy.

Na jakou částku uzavřít penzijní připojištění?

Částka je samozřejmě na vás, ale měli byste brát v úvahu faktory jako současný příjem, očekávaný příjem do budoucna, váš věk, předpokládaný odchod do důchodu či příspěvky třetích osob.

Ze státního rozpočtu se poskytují také státní příspěvky, které jsou občanovi připsány za každý měsíční příspěvek. Výše příspěvku závisí na vkladu občana.
Každý, kdo si založí penzijní připojištění, ho může také kdykoliv podle svého uvážení zrušit. Výpověď se provádí písemnou smlouvou. Výpovědní doba stanovená fondem nesmí být delší jak dva kalendářní měsíce.

Jak čerpat peníze z penzijního pojištění?

Jedna možnost je jednorázově, což znamená, že si klient vybere všechny peníze najednou, pak je tu možnost doživotní penze, kdy jsou klientovi peníze vypláceny doživotně. Pozůstalostní penze jsou peníze vyplácené osobám určeným ve smlouvě po smrti klienta a odbytné náleží klientovi, který který platil příspěvky min. 12 kalendářních měsíců a jeho připojištění trvalo min. rok.

CHYSTÁTE SE UZAVŘÍT PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ?

V tomto článku se dozvíte co je penzijní připojištění.

Cílem penzijního připojištění je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši příjmů, jakou si sám zvolí. Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření různě podporuje.

Penzijní připojištění je vlastně výhodnou formou spoření, kterou podporuje stát a umožňuje zabezpečení ve stáří.

Penzijní připojištění má tyto parametry:
•    je dobrovolný, založený na vlastním rozhodnutí potencionálního účastníka
•    je důsledně založen na občanském principu, který spočívá na vztahu penzijní fond versus fyzická osoba
•    umožňuje přihlédnout ke konkurenční nabídce různých penzijních fondů,
•    je fondově financovaný
•    je podporován státem formou státního příspěvku, který je odvozen od výše pojistného a od roku 2002 je podporován i formou daňových úlev

Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. Penzijní připojištění smějí provádět pouze penzijní fondy.

Důvodem proč uzavřít penzijní připojištění je hlavně finanční přilepšení k státnímu důchodu vypláceného v budoucnosti a také by mělo být dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku.

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním fondem. Účastníkem penzijního připojištění se může stát každá fyzická osoby, která je starší 18 let, má trvalý pobyt na území České republiky. Tato smlouva je upravena v zákoně o penzijním připojištění.

Ještě před uzavřením smlouvy musí být účastník penzijního připojištění seznámen se statutem a penzijním plánem. Podepsáním smlouvy se penzijní fond zavazuje účastníkovi poskytovat dávky penzijního připojištění a účastník se zavazuje platit penzijnímu fondu příspěvky. Součástí smlouvy je penzijní plán, na který se smlouva odvolává, a který je k ní připojen.

Účastník penzijního připojištění může kdykoliv písemně smlouvu vypovědět. Pokud chceme dále spořit na penzijní připojištění a pouze chceme změnit penzijní fond, můžeme ukončit penzijní připojištění výpovědí s převodem prostředků k jinému penzijnímu fondu. Převedou se jak příspěvky včetně státního příspěvku tak i podíly na výnosech hospodaření penzijního fondu.

Zákon o penzijním připojištění umožňuje také na určitou dobu penzijní připojištění přerušit. Máme stále uzavřenou smlouvu s penzijním fondem, ale nemusíme v tomto období platit.

Penzijní připojištění zaniká dnem:
•    ukončení výplaty poslední penze,
•    výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,
•    na kterém se účastník a penzijní fond písemně dohodli,
•    ke kterému bylo účastníkovi penzijní připojištění vypovězeno,
•    výplaty odbytného při zániku penzijního fondu,
•    ukončení trvalého pobytu účastníka na území ČR,
•    ztráty bydliště na území členského státu EU nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice,
•    úmrtí účastníka.

Pokud chcete srovnat nabídky, navštivte web e-pojisteni.cz.

Hledání na blogu
Rubriky Často hledanéNejnovější komentáře
    Doporučujeme
    Fatal error: Call to undefined method WP_Error::get_items() in /home/pujckypenez/public_html/_subdomeny/penzijni-pripojisteni/wp-content/plugins/ranky_widget.php on line 93