Sponzorované odkazy: 

Co je Penzijní Připojištění?

Rádi byste zjistili co je penzijní připojištění?

Dnes jsem se rozhodl udělat průzkum a napsat na toto téma článek. Doufám že vám bude užitečný.

Penzijní připojištění je způsob spoření ke kterému získáváte státní příspěvek. Díky tomuto typu spoření si můžete měsíčně ukládat částku již od 100Kč a šetřit si například na čas kdy budete v důchodu. Mnoho lidí mluví o krachu důchodového systému a proto také přechází na různé druhy spoření. Penzijní připojištění je jedním druhem zajištění do důchodu. Je však tím nejvýhodnějším a nejlepším způsobem spoření? Odpověď na tuto otázku si musí odpovědět pravděpodobně každý z nás.

Jaká je výše státního příspěvku Penzijního Připojištění?

Uvádí se že minimální částka spoření je 100 korun měsíčně, k této částce nám stát přidá 50Kč. Při 200Kč činí státní příspěvek penzijního připojištění 90kč. Pokud budete spořit 500 korun měsíčně a více, získáte státní příspěvek ve výši 150Kč. Tato čísla mohou být změněna, proto si aktuální znění přečtěte na internetové stránce Pojišťovny u které budete penzijní připojištění uzavírat.

Vyplatí se Penzijní Připojištění?

Pokud například vkládáme 100Kč měsíčně, získáme 150Kč měsíčně včetně státního příspěvku penzijního pripojištění. Penzijní připojištění je však většinou sjednáno minimálně na dobu 5 let, státní příspěvek je připisován pouze např. jednou ročně na konci celého období (nejsem si jistý).  Nemůžete tedy finance vybrat aniž byste si zachovali státní příspěvek. Inflace, tedy znehodnocení měny může také negativně zapůsobit na váš účet. Jako výhody penzijního připojištění je třeba zmínit

CHYSTÁTE SE UZAVŘÍT PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ?

V tomto článku se dozvíte co je penzijní připojištění.

Cílem penzijního připojištění je dát každému občanovi možnost zabezpečit si s předstihem na důchod takovou výši příjmů, jakou si sám zvolí. Dlouhodobé spoření je výhodné pro jeho účastníky i pro celou ekonomiku, proto stát toto spoření různě podporuje.

Penzijní připojištění je vlastně výhodnou formou spoření, kterou podporuje stát a umožňuje zabezpečení ve stáří.

Penzijní připojištění má tyto parametry:
•    je dobrovolný, založený na vlastním rozhodnutí potencionálního účastníka
•    je důsledně založen na občanském principu, který spočívá na vztahu penzijní fond versus fyzická osoba
•    umožňuje přihlédnout ke konkurenční nabídce různých penzijních fondů,
•    je fondově financovaný
•    je podporován státem formou státního příspěvku, který je odvozen od výše pojistného a od roku 2002 je podporován i formou daňových úlev

Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. Penzijní připojištění smějí provádět pouze penzijní fondy.

Důvodem proč uzavřít penzijní připojištění je hlavně finanční přilepšení k státnímu důchodu vypláceného v budoucnosti a také by mělo být dalším zdrojem pravidelného příjmu v důchodovém věku.

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním fondem. Účastníkem penzijního připojištění se může stát každá fyzická osoby, která je starší 18 let, má trvalý pobyt na území České republiky. Tato smlouva je upravena v zákoně o penzijním připojištění.

Ještě před uzavřením smlouvy musí být účastník penzijního připojištění seznámen se statutem a penzijním plánem. Podepsáním smlouvy se penzijní fond zavazuje účastníkovi poskytovat dávky penzijního připojištění a účastník se zavazuje platit penzijnímu fondu příspěvky. Součástí smlouvy je penzijní plán, na který se smlouva odvolává, a který je k ní připojen.

Účastník penzijního připojištění může kdykoliv písemně smlouvu vypovědět. Pokud chceme dále spořit na penzijní připojištění a pouze chceme změnit penzijní fond, můžeme ukončit penzijní připojištění výpovědí s převodem prostředků k jinému penzijnímu fondu. Převedou se jak příspěvky včetně státního příspěvku tak i podíly na výnosech hospodaření penzijního fondu.

Zákon o penzijním připojištění umožňuje také na určitou dobu penzijní připojištění přerušit. Máme stále uzavřenou smlouvu s penzijním fondem, ale nemusíme v tomto období platit.

Penzijní připojištění zaniká dnem:
•    ukončení výplaty poslední penze,
•    výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,
•    na kterém se účastník a penzijní fond písemně dohodli,
•    ke kterému bylo účastníkovi penzijní připojištění vypovězeno,
•    výplaty odbytného při zániku penzijního fondu,
•    ukončení trvalého pobytu účastníka na území ČR,
•    ztráty bydliště na území členského státu EU nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice,
•    úmrtí účastníka.

Pokud chcete srovnat nabídky, navštivte web e-pojisteni.cz.

Hledání na blogu
Rubriky Často hledanéNejnovější komentáře
    Doporučujeme
    Fatal error: Call to undefined method WP_Error::get_items() in /home/pujckypenez/public_html/_subdomeny/penzijni-pripojisteni/wp-content/plugins/ranky_widget.php on line 93